SCORE

Product overview »

SCORE is een symbolenwoordenschat die meegroeit met de taalontwikkeling van de gebruiker. Je kan er dus al vanaf jonge leeftijd mee beginnen werken. Dankzij een vaste kernwoordenschat en een uit te breiden randwoordenschat kan je SCORE op maat gebruiken.

Deze symbolenwoordenschat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Keulen en werkt in Mind Express 4. Het bestaat uit een aantal papieren communicatiekaarten, een uitgebreide bundel met communicatiekaarten en een communicatiekaart voor de spraakcomputer.

Uit het universitaire onderzoek is gebleken dat we ongeveer 200 kernwoorden hebben. Deze maken 80% van de gesproken taal uit. De communicatiekaarten bieden daarom steeds die kernwoorden aan als kernwoordenschat en daarnaast een randwoordenschat. De bedoeling is dat je steeds vanuit die kern je zinnen opbouwt. Naargelang de persoonlijke ontwikkeling evolueert de randwoordenschat mee met de gebruiker. Hoewel de kaart dus uitbreidt, blijft dezelfde structuur, kleurencode en positie behouden. Alles wat je ervoor geleerd hebt, staat dus nog daar waar je het verwacht.

Modelling, waarbij ouders of begeleiders als “model” dienen, is essentieel binnen SCORE. Gebruik SCORE dus waar en wanneer het kan om samen te communiceren. Dit wordt vergemakkelijkt dankzij de combinatie van low-tech (papieren communicatiekaarten) en high-tech (digitale communicatiekaarten).

Wil je SCORE uittesten? Downloaden kan via onze Mind Express-website. Opgelet: dit is in principe een betalend bestand. Je kan het wel eerst 2 maanden gratis uittesten. 

Bekijk onze handige filmpjes om de basis van SCORE onder de knie te krijgen.